Алт

АЛТ (ит. alto — висок, по-висок от тенор) 1. Нисък женски или детски глас. Тонов обем от g до g². 2. Хорова партия за ниски женски или детски гласове. За алт е предназначена ролята на Полина от оп. “Дама Пика”