Стрето

СТРЕТО (ит. stretto – сбито) 1. Сгъстено провеждане на темите последната част на фуга. 2. Знак за ускоряване на темпото музиката.

Ритенуто

РИТЕНУТО (ит. ritenuto  въздържан, сдържан) постепенно забавяне, но не толкова, както при .

Ритардандо

РИТАРДАНДО (ит. ritardare – забавям, задържам) постепенно забавяне на темпото в музиката.

Престо

Престо  (ит. presto – бързо, скоро) бързо темпо в музиката.

Модерато

МОДЕРАТО (ит. moderato — умерен, сдържан) умерено в музиката.

Ленто

Ленто (lento – бавен, отпуснат) – бавно темпо в музиката. обозначава относителната скорост, с която трябва да бъде изпълнено дадено музикално произведение. Основно видовете темпо в музиката се делят на три – бавно, умерено и бързо. Обозначават се в арматурата на нотописа,

Ларго

Ларго (largo – широко). 1. Бавно темпо в музиката. 2. Название на музикална пиеса или част от произведение в това темпо. обозначава относителната скорост, с която трябва да бъде изпълнено дадено музикално произведение. Основно видовете темпо в музиката се делят

Андантино

АНДАНТИНО (ит. andantino) Умерено темпо, малко по-бързо от andante.

Анданте

АНДАНТЕ (ит. andare — вървя, ходя, отивам) 1. Умерено темпо в музиката. 2. Музикално произведение в умерено темпо.

Алегро

АЛЕГРО (ит. allegro — бързо, весело) 1. Бързо темпо в музиката. 2. Название на музикална пиеса или част от произведение в същото темпо.