Мюзет (музет)

МЮЗЕТ (фр. musette) 1. френски народен инструмент от рода на гайда; 2. Най-малкият обой – обой музета; 3. Стил на френската инструментална музика и танц; 2. Название на пиеса с пасторален характер. Musette de cour или барокова мюзета е музикален

Клавир

КЛАВИР (нем. Klavier) 1. Название на клавишни инструменти – клавесин, пиано, роял, чембало и др. 2. Извлечения за пиано на оркестрови произведения.

Клавиатура

КЛАВИАТУРА (нем. Klaviatur) разположение на белите и черните клавиши при пиано, клавесин, роял, чембало, акордеон и др.

Жига

ЖИГА (фр. gigue) старинен английски народен танц в размер 3/8, 6/8, 12/8, по-рядко в 4/4. Среща се като последна чест в сюити от Й. С. Бах, Хендел и др. Жигата има силно полифонизирана фактура, която е близка до принципите на

Баритон

БАРИТОН (гр. barytonos — тежкозвучен) 1. Мъжки глас, по-нисък от тенор и по-висок от бас. Тонов обем от G до g¹. За лиричен баритон е предназначена ролята на Онегин из оп. «Евгений Онегин» и на Елецки из оп. «Дама Пика»