Тритонус

ТРИТОНУС (лат. tritonus) название на увеличена и на умалена , останало от Средновековието, тъй като тези интервали съдържат по три цели тона.

Терцдецима

ТЕРЦДЕЦИМА (лат. tercia-decima – тринадесета) сложен (съставен) интервал, включващ тринадесет степени.

Терца

ТЕРЦА (ит. terza – трета) интервал, включващ три степени.

Септима

СЕПТИМА (лат. septima – седма) , съдържащ седем степени.

Секунда

СЕКУНДА (лат. Secunda – втора) – между 2 съседни степени. Секундата може да бъде „малка“ или „голяма“. При малката секунда отстоянието между степените е половин тон, при голямата – цял тон. При натуралния мажор има естествени малки секунди между трета

Секста

СЕКСТА (лат. sexta – шеста) – интервал, съдържащ шест степени. В хармонията практически представлява обращение на терцата и подобно на нея може да бъде голяма, малка. Така например в рамките на тоналността ла минор тоновете „до“ от първа октава и

Октава

ОКТАВА (лат. actava — осма) интервал, който съдържа осем степени. Акустически октава е интервалът между един музикален тон и друг с половин или двойна честота. Така например, ако един тон има честота 400 Hz (херца), тонът една октава над него

Нона

НОНА (попа — девета) сложен (съставен) , включващ девет степени (+).

Квинтдецима

КВИНТДЕЦИМА (лат. quinta-decima) сложен (съставен) , съдържащ петнадесет степени. (октава + октава)

Квинта

КВИНТА (лат. quinta — пета) интервал, съдържащ пет степени. От Уикипедия: Квинтата може да бъде чиста (три тона и половина), умалена или увеличена с полутон. При акорда може да се възприеме като обращение на квартата. Върху квинтовия тон на тоналността