Динамика

ДИНАМИКА (гр. dynamis — сила) изразно средство, което регулира оттенъците, нюансите в силата на звученето при изпълнение на музикални произведения. Динамичните знаци са: pppp, ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff, ffff. За постепенно усилване се среща crescendo, а

Диминуендо

ДИМИНУЕНДО (ит. diminuendo — намалявайки) динамичен знак за постепенно затихване на звучността.

Акцент

АКЦЕНТ (лат. – ударение) подчертаване, изтъкване по сила  на тон или акорд в музикалната пиеса. Отбелязва се със знаците над или под нотите, за. които се отнася. Тактовата черта също е знак за акцент, подчертаващ силното метрично време. Освен този вид акцент в музиката

Ад либитум

АД ЛИБИТУМ (лат. — по желание) музикален термин в нотния текст, предоставящ известна творческа свобода на изпълнителя по отношение на темпо, динамика и др. или за елиминиране на някои оркестрови партии в произведението. Ако прочетете нотна музика или част и