5/5 - (4 votes)

A – буквено означение на тон ЛА, шестата степен от музикалния звукоред. Обикновено по тон ЛА от първа октава (440 хц) се настройват инструментите в оркестърa.

A