Споделете в
Оценете

ЦЯЛ ТОН – съотношение, което включва два полутона.

Цял тон