Оценете

ЦЕЗУРА (лат. caesura – сечение) момент, който възниква при разчленяване частите на музикалното произведение. Понякога се означава със знак за дъх. Цезурата възниква в резултат на действието на различни фактори: пауза, голяма нотна стойност, смяна на метрум, тембър, регистър и др.

Цезура