Споделете в
Оценете

ХРОМАТИЗЪМ (гр. hroma – цвят) повишение или понижение с полутон или с два полутона на степен от звукореда.

Хроматизъм