Споделете в
Оценете

ХОРАЛ (лат. cantus horalis) – название на църковно песенопение на латински език в католическата църква според установени от папа Григорий Велики (VII в.) църковни напеви. Хоралът първоначално е бил предназначен за едногласно масово изпълнение от богомолците, с еднообразна ритмика и спокойна, плавна мелодична линия. По време на реформацията (XVI век), чийто център е бил Германия, в протестантската църква се появил нов вид хорал на народностна музикална основа, на немски език и предимно многогласен, с по-богато съдържание, свързано с човешки преживявания, отразяващ бунта на селските маси против феодалите и папството. Хоралите проникват в творчеството на Й. С. Бах и заемат значително място в неговите крупни кантатно-ораториални творби.

Хорал