Споделете в
Оценете

ХИМН (гр. hymnos) – тържествена песен за прослава на герои, събития, за ознаменуване на празници и др. Различаваме национални, революционни, училищни и други химни. Българският национален химн „Мила Родино» е от 1964 г. За негова основа е послужила широко известната патриотична песен «Горда Стара планина» от гимназиалния учител Цветан Радославов (1885 г.) с преработен текст от Д. Методиев и Г. Джагаров, хармонизирана от Ф. Кутев и Ал. Райчев.

От Освобождението (1878 г.) до 9.09.1944 г. национален химн е бил песента «Шуми Марица». От 1944 до 1950 г. като национален химн се е използвала популярната масова песен «Републико наша, здравей» по текст от Кр. Пенев и музика от Г. Димитров. От 1950 до 1964 г. наш национален химн е бил «Българио мила» — текст Н. Фурнаджиев, Мл. Исаев и Ел. Багряна и музика — Г. Димитров, Г. Зл. Черкин и Св. Обретенов.

Химн