Оценете

Хармоничен минор. По хармонически съображениа с цел да се получи по-характерно звучене на доминантов акорд се повишава VII степен в лада.

При тази разновидност на минора са налице три полутона – между II-III, V-VI и VII-VIII степен, три цели тона – между I-II, III-IV и IV-V степен. Между VI-VII степен се явява увеличена секунда.

Хармоничен минор