Оценете

ХАРМОНИЧЕН ИНТЕРВАЛ – интервал, при който тоновете, от които е съставен, звучат едновременно.

Хармоничен интервал