Оценете

СЮИТА (фр. suite – последователност) циклично музикално произведение от няколко самостоятелни, контрастни по характер части, разнообразни по съдържание и по форма. Възприето е разделянето на стара и нова сюита.

В старинната сюита се срещат като основни 4 части: алеманда, куранта, сарабанда и жига. Особено голяма популярност имат 6-те френски и 6-те английски сюити от Й. С. Бах.
Новата сюита често има програмно съдържание като «Шехерезада» от Р. Корсаков, «Пер Гинт» от Григ и др.

Сюита