Оценете

СТРЕТО (ит. stretto – сбито)

1. Сгъстено провеждане на темите последната част на фуга.
2. Знак за ускоряване на темпото музиката.

Стрето