Споделете в
Оценете

СТЕПЕН – наименован тон от звукореда, гамата, лада, тоналността.

Степен