Оценете

СОРДИНА, СУРДИНА (ит. sordo – глух) дървено, пластмасово или метално приспособление за приглушаване звученето на струнни, духови и ударни инструменти, с което се променя до известна степен и тембърът на инструмента.

Сордина, сурдина