Оценете

СОНАТНА ФОРМА – състои се от изложение, развитие и репризиране на контрастни теми (най-малко две) в закономерни тематични и тонални съотношения. Основни части на сонатната форма са експозиция, разработка и реприза. В образци с усложено развитие може обаче още да има въведение и заключение. Сонатната форма служи за въплъщение на сложни образи и идеи от личните преживявания до сложни жизнени явления и философски идеи.

Подробно за Сонатна музикална форма

Сонатна форма