Оценете

СОНАТА (ит. sonata) – камерно инструментално произведение за един или два инструмента от няколко части. Най-често първата част е сонатна форма.

Това е един от основните жанрове на камерната инструментална музика. В съвременното разбиране, наследено от времето на виенския класицизъм, сонатата е или чисто клавирна солова творба, или произведение за клавир и друг инструмент. В количествено отношение най-многобройни са чисто клавирните сонати.

Соната