Споделете в
5/5 - (1 vote)

СЛОЖНИ МЕТРУМИ И РАЗМЕРИ – размери, които имат две или повече силни времена (напр. 4/4, 6/8 и др.).

Сложни метруми и размери