Оценете

СИНКОП (гр. synkope – съкращение) ритмична група (фигура), при която тон от слабото време продължава да звучи и на следващото силно.

Синкоп