Оценете

СИМФОНИЯ (гр. symphonia – съзвучие) циклично музикално произведение за симфоничен оркестър със значително идейно съдържание, изградено върху определени драматургически принципи.

Отделните части на симфонията са свързани и представляват етапи на една цялостна художествена идея. Обикновено има 4, а понякога повече или по-малко части (Първа симфония от Скрябин — 6 ч., Фантастична симфония от Берлиоз — 5 ч., Трета симфония от Чайковски— 5 ч., Симфония  №8 “Недовършена” от Шуберт— 2 ч. и др.). Симфонията като жанр се е оформила в творчеството на Хайдн. Класическата симфония е от 4 части. За първи път в симфонията са включени солисти и хор от Бетовен. Първата българска симфония е написана от Никола Атанасов (1912)).

Симфония