Оценете

СЕРЕНАДА (фр. serenade)

1. Вокална или инструментална пиеса с приветствено, лирично съдържание. Първоначално се е изпълнявала вечер или нощем пред дома на близки в знак на почит и уважение.

2. Циклично произведение за оркестър, близко по характер до сюита или малка симфония (Моцарт, Дворжак, Брамс, Чайковски).

Серенада