Оценете

СЕКВЕНЦИЯ (лат. sequentia- последователност, продължение) – неколкократно преместване на едногласно или акордово построение във възходяща или низходяща посока на определен интервал.

Секвенция