Оценете

РОМАНТИЗЪМ – художествено направление в изкуството, възникнало през XIX в. Неговата естетика е своеобразна реакция на новите обществено-исторически тенденции след разгрома на Френската буржоазна революция. Представители на романтизма в музиката са Шуберт, Шуман, Вебер, Шопен, Менделсон, Вагнер, Брамс, Лист и др.

Романтизъм