Оценете

РОМАНС (фр. romance) – произведение за вокално изпълнение, по-рядко за инструмент, с широка разпевна мелодия. Известни са романсите на Глинка, Даргомижски, Балакирев, Чайковски, Рахманинов, Шапорин, Мясковски, Шостакович, Свиридов и др.

Романс