Оценете

РИТЪМ (гр. rhytmos – течение) в тесен смисъл означава организирана последователност на тонови трайности (или редуване на звук и тишина с определени трайности). В широк смисъл ритъм е съотношение по време между частите на музикалното цяло.

Ритъм