Оценете

РИТЕНУТО (ит. ritenuto  въздържан, сдържан) постепенно забавяне, но не толкова, както при ritardando.

Ритенуто