Споделете в
Оценете

РЕЧИТАТИВ (ит. recitativo)

1. Музикален жанр с декламационна интонация.
2. Част от опера, оратория, кантата, с декламационна интонация.

В практиката се срещат т. нар. “сух речитатив” (сеццо) и музикален речитатив (ассоmpagnato), който се развива по законите на музикалната логика.

Речитатив