Оценете

РЕПРИЗА (фр. reprise – възстановяване, повторение) част от музикална форма, която възстановява по-рано прозвучал тематичен материал.

Реприза