Споделете в
Оценете

РЕГИСТЪР (лат. registrum – указател (списък) част от тонови обем на певчески глас или музикален инструмент, обикновено съдържаща сходни по тембър и по начин на звукоизвличане тонове. Прието е условно подразделение на нисък, среден и висок регистър.

Регистър