Споделете в
Оценете

РАЗМЕР – метрум с определена нотна стойност за единица време. Отбелязва се в началото на пиесата с две цифри една под друга (дроб). Долната показва каква нотна стойност е взета за единица време, а горната – броя на времената във всеки такт.

Размер