Оценете

ПРОСТИ МЕТРУМИ И РАЗМЕРИ – които съдържат само едно силно и едно или две слаби времена. Те биват двувременни – 2/4, 2/2  (С)  и тривременни – 3/4, 3/8.

Прости метруми и размери