Оценете

ПРОСТА ТРИДЕЛНА ФОРМА – състои се от три дяла, които не превишават период и изпълняват функция на експозиционна част, средна част и реприза. Среща се в много вокални и инструментални жанрове. В проста триделна форма са инструментални миниатюри, художествени песни. Среща се и като част (предимно бавна) в някои сонатно-симфонични цикли.

Проста триделна форма