Оценете

ПРОСТА ДВУДЕЛНА ФОРМА – състои се от два дяла, които по мащаб не превишават период. Първият дял е експозиционенпериод, а вторият дял изпълнява сложна функция (съчетава развитие със завършек). Среща се в основата на народни песни, детски и масови песни, малки инструментални пиеси и др. В проста двуделна форма са “Химн на св. св. Кирил и Методий” от П. Пипков, “Планино Пирин” от Д. Христов и др.

Проста двуделна форма