Споделете в
Оценете

ПРОПОСТА (ит. proposta – предложение) тема на започващия глас при имитационно-полифонични произведения – канон, инвенция, фуга и др.

Пропоста