Оценете

Потпури (фр. pot-pourri прен. см. – смесица) музикално произведение, изградено от популярни мелодии, оперни, оперетни, балетна музика, народни мелодии и др., без тематична връзка помежду им. Потпури ползват в репертоара си духови и естрадни оркестри.

Потпури