Оценете

ПОЛКА (чеш. polka – полукрачка) старинен народен чешки танц в двувременен размер и в подвижно темпо с характерен жив ритъм. Образци на полка има в творчеството на Сметана и Дворжак — класиците на чешката музика и др.

Полка