Оценете

ПОЛИТОНАЛНОСТ (гр.)—едновременно съчетание на две или повече тоналности.

Политоналност