Оценете

ПОЛИРИТМИЯ (гр.) едновременно съчетание на разнородни ритмични групи.

Полиритмия