Споделете в
Оценете

ПОЛИМЕТРИЯ (гр. poly – много; metron – мярка) едновременно съчетание на различни метруми, разпространено предимно в сложна, многогласна фактура.

Полиметрия