Оценете

ПОЗИЦИЯ (лат. positio – поставяне, разположение) положение на лявата ръка върху грифа на струнни инструменти по-близо или по-далеч от прагчето за достигане на по-високи тонове.

Позиция