Споделете в
Оценете

ПЕСЕН – най-разпространен и достъпен музикален вид (жанр) музика, предназначена за пеене, свързана с поетичен текст или най-краткият музикален жанр, съчетаващ текст и музика.

Песен