Споделете в
Оценете

ПЕРИОД – форма на завършена музикална мисъл. Периодът може да има две полуизречения (период с повторен строеж), по-рядко три или да бъде неделим. Среща се и като самостоятелна музикална форма в народни, детски и масови песни, малки инструментални пиеси.

Период