Споделете в
Оценете

ПЕНТАТОНИКА (гр. pente – пет; tonos – тон) петстепенна тонова система в пределите на октавата. Най-разпространена е безполутоновата (анхемитонната) пентатоника, в чийто звукоред има само големи секунда и малки терци. Той може да се построи върху първите пет чисти квинти от музикалния звукоред. Пентатониката е типична за музиката на народите от Далечния Изток. У нас пентататонични мелодии се срещат главно в Родопите, Пиринския край (Банско), в Северна България (Угърчин) и Източна Тракия.

Пентатоника