Споделете в
Оценете

ПАУЗА (лат. pausa — спиране, прекъсване) знак за прекъсване на звученето в музиката. Тя има музикално изразно значение. Подобно на нотите паузите имат определена стойност – аналогично на нотните стойности – цели, половини, четвъртини, осмини и др.

Пауза