Оценете

ПАСТОРАЛ (лат. pastoralis — пастирски, овчарски) музикална пиеса, изобразяваща картини от природата и селския бит.

Пасторал