Оценете

ПАСАКАЛИЯ (исп. passar-calle – минавам по улица) –  старинен испански народен танц от XVII—XVIII век в бавно темпо, който се изпълнявал при улични тържествени шествия и на семейни празници при разотиване на гостите. Върху неизменно повтарящ се бас горният глас изпълнявал различни мелодични построения.

За пръв път френският композитор Люли използвал пасакалия в оперите и балетите си. По-късно пасакалия се развива като самостоятелна пиеса във вариационна форма (басо остинато) (напр. у Хендел и Й. С. Бах за орган и клавир). В по-развит вид Шостакович използва пасакалия в VIII симфония (IV част) и в I концерт за цигулка.

 

Пасакалия