Оценете

ПАРТИТУРА (ит. partitura – деление/разпределение) нотен запис на многогласно произведение по общоприет ред на хорови и оркестрови партии.

Видове партитури
хорови – при които гласовете (партиите) се подреждат по височина:сопран, алт, тенор, бас (от горе надолу);
камерни – за камерен състав;
оркестрови – редът, по който се подреждат инструменталните партии в една голяма оркестрова партия не е различен;
адаптирани (условни или схематични) – в джаза и попмузика.

Съдържание на партитурата
Партитурата съдържа целия, пълен нотен текст на музикалните произведения, названието и броя на инструментите (в някои случаи и разположението им на сцената), темпата и измененията им, динамиката, щрихите, както и някои допълнителни означения: смяната на някои инструменти с различен строй – например кларинет в строй В, сменен с кларинет в строй А, или смяна на обой с английски рог, поставянето на сордина и мн.др. Партитурата включва всички звучащи гласове – инструменти или певчески гласове, всеки от които има пред себе си на пулта своята партия в щим.

Партитурите са необходимо пособие както при композиране и оркестриране, така и при репетиция и сценично прозвучаване на музикалното произведение. Въпреки че съществуват различия между италианските, френските и немските партитури тези различия се отнасят само до мястото на солистите и хора.

Общоприето е еднородните инструменти да се групират на съседни петолиния, а партиите в групите да се нареждат по височина. Редът на оркестровите групи също е установен: най-горе е групата на дървените духови инструменти, под нея групата на медните духови инструменти, под тях ударните, а най-долу се разполагат групата на лъковите инструменти – I цигулка, II цигулка, виола, виолончело, контрабас. Арфата и пианото (като оркестров, а не солиращ инструмент) заема мястото под ударните инструменти. Вокалните партии, ако има такива, се разполагат над лъковите инструменти или се вмъкват между втори цигулки и виоли или между виоли и виолончели.

При концерти за солиращ инструмент под съпровод на оркестър соловата партия се разполага над лъковата група. Съвременната партитура възниква в творчеството на Хайдн и Моцарт. Изт: Уикипедия 2023

Партитура