Оценете

ПартИта – (ит. partita)

1. Вариация върху хорална мелодия за орган у Фрескобалди (1583—1643).

2. Разновидност на старинната инструментална сюита.

Партита